วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2551

วิธีการเลือกซื้อบ้านมือสอง

คุ้มครองผู้บริโภค กับ สคบ.: บ้าน (มือสอง) ...คือวิมานของเรา

บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งถือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์แต่การที่จะซื้อบ้านใหม่ๆสักหลังในทำเลที่ตั้งย่านชุมชนสำหรับผู้บริโภคที่มีเงินไม่มากพออาจจะต้องเปลี่ยนใจหันมามองบ้านมือสองแทน ดังนั้น "บ้านมือสอง" จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นตามลำดับ
การเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่จะตามมาภายหลังมีอยู่หลายวิธี ซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป เช่น
1.การซื้อบ้านจากเจ้าของบ้านโดยตรง ผู้บริโภคจะสามารถต่อรองซื้อบ้านได้ในราคาที่ถูกกว่าผ่านนายหน้า แต่อาจจะเสียเวลาในการทำนิติกรรมหากผู้บริโภคขาดความรู้และความชำนาญ
2.การซื้อบ้านผ่านบริษัทนายหน้า เป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดเวลา เพียงแค่แจ้งความต้องการบ้านในทำเลทีตั้งใด ผู้บริโภคก็จะได้รับข้อมูล เพื่อนำมาช่วยในการตัดสินใจมากมายแต่การซื้อด้วยวิธีนี้ ผู้บริโภคจะได้บ้านราคาที่สูลกว่าวิธีแรก และควรใช้บริการจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ
3.การซื้อบ้านผ่านธนาคาร ผู้บริโภคจะได้บ้านในราคาจริงตามที่ตลาดประเมินไว้แต่อาจไม่สะดวกสบายเท่าการซื้อผ่านบริษัทนายหน้า และสุดท้าย
4.การซื้อบ้านจากการประมูล ผู้บริโภคจะได้บ้านในราคาที่ได้วางงบไว้ แต่การซื้อบ้านจากการประมูลผู้บริโภคควรตรวจดูสภาพบ้าน รวมถึงศึกษารายละเอียดของการประมูลให้ถี่ถ้วนเสียก่อนเพื่อจะได้สภาพบ้านที่ตรงใจตรงราคา

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อบ้านมือสองได้ตรงความต้องการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงขอแนะนำผู้บริโภคเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกซื้อบ้านมือสอง ดังนี้ 1.ควรพิจารณาสภาพของบ้าน โดยสภาพตัวบ้านต้องไม่เก่าหรือทรุดโทรมมากนัก เพื่อที่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมมาก ควรพิจารณาโครงสร้างภายนอก และระบบสาธารณูปโภคอย่างละเอียด เพราะหากพบความชำรุดบกพร่องภายหลัง ผู้บริโภคจะไม่สามารถเรียกร้องได้เหมือนการซื้อบ้านใหม่ 2.ตรวจสอบโครงสร้างของบ้าน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและป้องกันการนำบ้านที่มีปัญหาฟ้องเรื่องการสร้างบ้านผิดแบบแปลนหรือระบบสาธารณูปโภคมีปัญหามาขาย 3.ตรวจสอบทำเลที่ตั้งของบ้านมือสองที่ต้องการซื้อว่า อยู่บริเวณที่ถูกเวณคืนหรือไม่ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางการพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจหรือสำนักงานโยธา และ 4.ข้อนี้สำคัญ ก็คือ งบประมาณ ผู้บริโภคควรนำงบประมาณที่มีอยู่มาประกอบการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองด้วย ควรเลือกล้านที่มีขนาดพอดีกับสมาชิกในบ้าน ไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไป หากซื้อบ้านที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นก็จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าๆ และที่สำคัญควรกันงบไว้สำหรับปรับปรุงบ้านด้วย

นอกจากคำแนะนำการเลือกซื้อบ้านมือสองทั้ง 4 ข้อแล้ว ที่สำคัญที่สุด ตามที่คำโบราณท่านกล่าวไว้ว่า "ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ปลูกอู่ตามใจผู้นอน" ผู้บริโภคควรสอบถามถึงควรต้องการของสมาชิกภายในบ้านก่อนว่า ต้องการบ้านประเภทใด อีกทั้งควรคำนึงถึงทำเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวกรวดเร็ว สภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งท่านและสมาชิกในครอบครัว--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น: